top of page

Wyoming - otoczenie regulacyjne dla kryptowalut

autor: adw. Justyna Bartoszek


Choć na poziomie federalnym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wiele mówi się na temat na temat zasobów cyfrowych i potrzeby ich regulacji, to jednak do dnia dzisiejszego nie została przyjęta się kompleksowa regulacja obejmująca całe terytorium Ameryki. W obliczu braku ogólnokrajowych, wiążących rozwiązań, część stanów decyduje się na wprowadzenie regulacji w ramach przysługujących im kompetencji na poziomie stanowym. Jednym z takich miejsc jest Wyoming, tj. stan, który do dnia dzisiejszego uchwalił już cały pakiet regulacji dotyczący innowacji bazujących na technologiach blockchain i idei decentralizacji.


Wyoming, północno-zachodni stan z populacją około 580 tys., najmniejszy pod względem populacji ze wszystkich stanów, od 2019 r. stał się rajem dla kryptowalut i aktywów cyfrowych. Wyoming zapewnia jasne – i korzystne – prawne, regulacyjne a także podatkowe rozwiązania. Ponadto Wyoming zapewnia system ochrony prywatności inwestorów w przypadku instrumentów inwestycyjnych skoncentrowanych na aktywach cyfrowych, w tym NFT, kryptowalutach, certyfikatach cyfrowych i innych podobnych aktywów.


Stan Wyoming zyskuje reputację “Dzikiego Zachodu Kryptowalut” z dwóch względów. Po pierwsze, jako jeden z pierwszych stanów Ameryki uchwalił przepisy przyjazne dla obrotu kryptowalut i zdecentralizowanych technologii. Po drugie przepisy te oraz pewność regulacyjna i niski podatek przyciągają do tego stanu wiele firm kryptograficznych.


Do chwili obecnej Wyoming uchwaliło 13 aktów prawnych, które tworzą kompletne otoczenie regulacyjne dla podmiotów opierających swoją działalność na zdecentralizowanych technologiach. Kluczowe zalety wypracowanego ustawodawstwa Wyoming to:

  • po pierwsze, ustawodawstwo zawiera jasne definicje technologii i dzieli aktywa oparte na blockchain na trzy różne kategorie majątku osobistego;

  • po drugie, Wyoming jest pierwszym stanem, który wydając DAO Supplemental Bill, uregulował funkcjonowanie DAO i rozpoznał je prawnie jako formę Limited Liability Company, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

  • po trzecie, prawo Wyoming pozwala na tworzenie instytucji bankowości depozytowej specjalnego przeznaczenia, które umożliwiają bankom świadczenie klientom regularnych usług bankowych, a także usług opartych na blockchain.

Abstrahując od ww. aspektów w zakresie regulacyjnym, Wyoming jest atrakcyjną jurysdykcją dla Special Purpose Vehicles (“SPVs”) bazujących na zdecentralizowanych technologiach, także z uwagi na następujące kwestie:

  • Wyoming jest jednym z kilku stanów USA bez podatku dochodowego;

  • spółki z siedzibą w Wyoming mogą być tworzone w pełni online, zarówno przez osoby fizyczne (posiadające amerykańskie obywatelstwo bądź nie) jak i prawne, z dowolnego miejsca w Stanach Zjednoczonych lub poza nimi, a następnie swobodnie ustrukturyzowane w dokumentach założycielskich;

  • spółki z siedzibą w Wyoming mogą być „powiązane” pionowo i poziomo z innymi spółkami bez względu na ich siedzibę.

Przyjazne kryptowalutom ustawodawstwo Wyoming zapewnia lepszą ochronę konsumentów i bezpieczeństwo inwestycji, a także łatwiejszy sposób nabywania zasobów cyfrowych. Wypracowane przepisy dają firmom kryptograficznym lepsze zrozumienie ich statusu prawnego i potencjalnie zmniejszają ich ryzyko operacyjne. Mniejsze ryzyko nie tylko zachęca konsumentów do inwestowania i angażowania się w technologię kryptograficzną, ale także zachęca firmy kryptograficzne do dalszego działania i wprowadzania innowacji w kierunku przyszłości technologii zasobów cyfrowych.

Przypisy: 1. Mowa tutaj o 13 aktach prawnych uchwalonych na przełomie lat 2018-2019:

Bill no. HB0019 - Wyoming Money Transmitter Act – Virtual Currency Exemption;

Bill no. HB0070 - Open Blockchain Tokens Exemption;

Bill no. HB0101 - Electronic Corporate Records;

Bill no. HB0126 - Limited Liability Companies - Series;

Bill no. SF 0111 - Property Taxation Digital Currencies;

Bill no. HB0057 - Financial Technology Sandbox Act;

Bill no. HB0062 - Wyoming Utility Token - Property Amendments;

Bill no. HB0070 - Commercial Filing System;

Bill no. HB0074 - Special Purpose Depository Institutions;

Bill no. HB0113 - Special Electric Utility Agreements;

Bill no. HB0185 - Corporate Stock Certificate Tokens;

Bill no. SF0028 - Banking Technology and Stock Revisions

Bill no. SF0125 - Digital Assets Existing Law.

2. E. Holley, Wyoming's Digital Assets Law and How to Use it, Lexology, 18 Stycznia 2022, źródło: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=72a5d03a-98c2-45d5-8bdd-ff98ac7b9730 (dostęp: 20 grudnia 2022 r.)


Comments


bottom of page