top of page

Polityka prywatności

Wstęp

 

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy, przechowujemy i chronimy dane osobowe użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do każdej strony internetowej L3gal, na której w stopce pojawia się Polityka prywatności, niezależnie od sposobu uzyskiwania dostępu do nich lub korzystania z nich, w tym za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Korzystając z naszych Usług, aplikacji i/lub przekazując nam jakiekolwiek informacje, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Polityki Prywatności i zgadza się lub potwierdza, że zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy, przechowujemy i chronimy jego dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Co obejmuje Polityka Prywatności?

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które są zbierane, gdy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych - podmiotem, który łącznie ustala cele i sposoby przetwarzania danych - jest Justyna Maria Bartoszek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Justyna Maria Bartoszek (NIP: 1133029115), ul. Widok 8/5p, 00-023 Warszawa.

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych - osobę, od której możesz uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych.

Kontakt z nami: justyna@l3gal.pl

 

Dane osobowe

 

"Dane osobowe" to informacje, które można powiązać z konkretną osobą lub które można wykorzystać do identyfikacji konkretnej osoby, czy to za pośrednictwem tych danych, czy też tych danych i innych informacji, do których mamy lub możemy mieć dostęp.

Wszelkie przekazane nam dane osobowe będą traktowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i poufności.

 

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

 

Gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe zebrane od Ciebie oraz z innych urządzeń (w tym urządzeń mobilnych), z których możesz korzystać, gdy: korzystasz z naszych Usług, przekazujesz nam informacje w formularzu internetowym, aktualizujesz lub dodajesz informacje, rozwiązujesz spór lub w inny sposób prowadzisz z nami korespondencję w związku z naszymi Usługami.

Dane osobowe, które nam przekazujesz:

a) Twój adres IP

b) Typ urządzenia, z którego korzystasz

c) Typ przeglądarki, wersja i język

d) Typ i wersja Twojego systemu operacyjnego

e) Twoja aktywność na Stronie

f) Liczba i częstotliwość odwiedzin na Stronie

g) Adres e-mail

 

Aby poprawić ogólne wrażenia użytkowników, możemy gromadzić dane za pomocą plików cookie. Pliki cookie to małe pliki wymyślone w celu śledzenia, zapisywania i przechowywania informacji o korzystaniu ze strony internetowej i interakcji użytkownika na niej, które są zapisywane na komputerze użytkownika. Zbieranie tych danych zapewnia użytkownikom wysoką jakość korzystania z tej strony. W stosownych przypadkach, użytkownik będzie odpowiedzialny za zezwolenie na stosowanie plików cookie na swoim komputerze/urządzeniu za pomocą naszego systemu kontroli plików cookie. Jest to zgodne z najnowszymi wymogami prawnymi dotyczącymi uzyskania wyraźnej zgody użytkowników przed przechowywaniem i/lub odczytywaniem plików takich jak pliki cookie na urządzeniu użytkownika.

Użytkownikom zaleca się, że aby odmówić używania i zapisywania plików cookies z tej strony na dysku twardym ich komputera, powinni podjąć niezbędne kroki, takie jak zablokowanie wszystkich plików cookies z tej strony w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Nasze strony internetowe wykorzystują oprogramowanie śledzące do zbierania danych o tym, jak użytkownicy korzystają z naszych usług. Niniejsza Polityka nie obejmuje stosowania plików cookie i innych podobnych technologii przez strony trzecie. Możemy korzystać z usług analitycznych stron trzecich w celu zbierania Informacji o korzystaniu z naszych stron internetowych mogą zawierać linki prowadzące do innych stron. Nie kontrolujemy, kiedy i w jaki sposób osoby trzecie umieszczają pliki cookie na Twoim komputerze.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

 

a) W celu świadczenia Ci usług i funkcjonalności Serwisu;

b) W przypadku, gdy jest to określone w Regulaminie;

c) Gdy wierzymy w dobrej wierze, że takie ujawnienie jest odpowiednie, aby spełnić wymagania obowiązującego prawa, regulacji, procesu prawnego lub żądania rządowego;

d) Aby wyegzekwować niniejszą Politykę i/lub Warunki Korzystania, lub jakąkolwiek umowę pomiędzy Tobą a nami;

e) Aby wykryć, zapobiec lub w inny sposób rozwiązać problem oszustwa, bezpieczeństwa lub problemów technicznych;

f) W celu ochrony przed nadużyciami lub bezprawnym korzystaniem z Witryny;

g) W celu ochrony praw, bezpieczeństwa lub własności użytkowników lub innych osób trzecich;

h) W inny sposób opisany w niniejszej Polityce i Regulaminie;

Podstawa prawna:

Art. 6 sec. 1a) GDPR: na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych.

Art. 6 sec. 1b) GDPR: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zamówienia lub podjęcia działań przed jego realizacją.

Art. 6 sec. 1c) GDPR: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych.

Art. 6 sec. 1f) GDPR: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionego interesu analizy danych w celu dopasowania oferty.

Art. 6 sec. 1f) GDPR: przetwarzanie jest niezbędne do celów: wynikających z wyświetlania strony internetowej na urządzeniu użytkownika, dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz jej ciągłej optymalizacji, w tym z wykorzystaniem Google Analytics, a także zapewnienia ciągłości sesji użytkownika.

 

Czas przechowywania Informacji

 

Będziemy przechowywać Twoje Informacje tak długo, jak długo jesteś użytkownikiem, a po tym czasie nie dłużej niż jest to racjonalnie konieczne dla celów raportowania i uzgadniania zgodnie z wymogami prawa.

 

Cele marketingowe (Newsletter)

 

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celach marketingowych. Będziemy przesyłać Ci wiadomości zawierające informacje o dostępnych ofertach, promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, co spowoduje, że przestaniemy wysyłać nasz Newsletter. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne. Niepodanie adresu e-mail uniemożliwi nam przekazywanie Ci informacji o naszych aktualnych ofertach.

Profilowanie

 

W związku z Serwisem możemy dokonywać profilowania z wykorzystaniem Twoich danych osobowych. Profilowanie to może odbywać się na podstawie Twojej dotychczasowej aktywności. Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany i w celu dostarczenia Ci dopasowanej oferty. Wykonywane przez nas profilowanie nie skutkuje decyzjami, które wywołują u Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.

 

Twoje uprawnienia

 

W konsekwencji przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać ze swoich praw: dostępu do swoich danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawsze będziesz mógł wycofać swoją zgodę (tak samo łatwo jak ją wyraziłeś. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Osoby trzecie

 

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usługi lub umożliwienia Ci wzięcia udziału w organizowanych akcjach, jest wymagane przez prawo lub uzasadnione potrzebami operacyjnymi (np. hosting). Oznacza to, że możemy przekazywać Twoje dane osobowe do:

- pracownikom/wykonawcom nas i innych spółek z grupy,

- naszym klientom,

- firmom kurierskim,

- bankom i dostawcom usług płatniczych,

- innym naszym podwykonawcom, jeśli zleciliśmy im wykonanie czynności związanych z przetwarzaniem Twoich danych (takie podmioty będą działać wyłącznie na podstawie łączącej nas umowy),

- uprawnionym organom, jeżeli będziemy zobowiązani do tego na podstawie przepisów prawa.

W przypadku, gdy my, linia naszej działalności lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną przeniesione, sprzedane lub połączone z innym podmiotem, Informacje mogą być jednym z przekazywanych aktywów.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Przekazujemy Twoje dane wyłącznie w celu dostarczenia kampanii, w których chcesz uczestniczyć. Twoje dane mogą zostać przekazane Reklamodawcy spoza EOG, jeśli bierzesz udział w kampanii poza EOG.

Ponieważ działamy globalnie, zdarza się, że nasi dostawcy usług bieżących, (niezbędnych dla naszej działalności i technologii) takich jak np. obsługa serwerów, hosting, platforma do zarządzania projektami, oprogramowanie, systemy księgowe itp. znajdują się poza EOG i im również przekazujemy Twoje dane.

Wszystkie transfery danych poza EOG odbywają się na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, przyjętych przez Komisję Europejską i zapewniających odpowiedni poziom zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Skargi dotyczące przetwarzania danych

 

Jeśli masz wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej, nie wahaj się zwrócić nam na nie uwagi.

Kontakt z nami: justyna@l3gal.pl

 

Gromadzenie i wykorzystywanie danych technicznych (specyfikacji)

 

Możemy automatycznie zbierać informacje nieosobowe, takie jak typ przeglądarki internetowej, z której korzystasz lub strona internetowa, przez którą połączyłeś się z naszą stroną. Nie można zidentyfikować użytkownika na podstawie tych informacji i są one wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia skutecznej usługi na tej stronie.

 

Zmiany w Polityce Prywatności

 

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany do niniejszej Polityki Prywatności i sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, zamieścimy te zmiany na tej stronie bez wcześniejszego powiadomienia. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej Polityki Prywatności.

bottom of page