top of page

Liechtenstein - otoczenie regulacyjne dla kryptowalut

Zaktualizowano: 12 lis 2023

Autor: adw. Justyna Bartoszek


Liechtenstein przychylnie podchodzi do podmiotów koncentrujących swoje działania na technologii blockchain. Wraz z wieloma szwajcarskimi kantonami (o których szerzej pisaliśmy dla Was tydzień temu: https://www.l3gal.pl/post/szwajcaria-otoczenie-regulacyjne-dla-kryptowalut) określany jest jako część European Crypto Valley. To właśnie Liechtenstein, jako pierwsze państwo na świecie, uchwaliło regulację dedykowaną tokenizacji, tj. tzw. Liechtenstein Blockchain Act (“TVTG”).

Działalność regulacyjna w Liechtensteinie skoncentrowana jest na zagwarantowaniu pewności prawnej wszystkim podmiotom opierającym swoją działalność na technologii blockchain i kryptografii. W związku z powyższym organ nadzoru rynku finansowego, tj. Liechtenstein Financial Market Authority(“FMA”) aktywnie ułatwia rozwój i wdrażanie zdecentralizowanych technologii, wprowadzając jednocześnie krajowe wymogi licencyjne w zakresie niektórych działań.


Uchwalenie TVTG pozwoliło na stworzenie jedno z pierwszych na świecie regulowanych środowisk dla usług związanych z tokenami. TVTG ustanowiła zasady tokenizacji aktywów, wymogów należytej staranności, KYC i AML, a także procedur licencyjnych i rejestracyjnych dla różnych aktywów opartych na technologii blockchain i kryptografii.


TVTG wprowadza więc prawną definicję Trustworthy Technology Service Provider (“TT Service Provider”) wraz z wymaganiami licencyjnymi. Definicja ta obejmuje wszystkie podmioty, które wykonują jakiekolwiek operacje na kryptowalutach, tokenach lub możliwych, przyszłych technologiach finansowych. TT Service Providers muszą być zarejestrowani przez FMA i uzyskać rejestrację dla wszelkiego rodzaju operacji, od wydawania tokenów i przetwarzania płatności kryptowalutowych po fizyczną walidację tokenizowanych aktywów.


Warto zauważyć, że TVTG przyjmuje „token container model”, co oznacza, że token może reprezentować prawa do wszystkich możliwych aktywów, bez żadnych ograniczeń. Powyższe oznacza, że jeżeli faktycznie tokenizowane będą instrumenty finansowe, to w takim wypadku token również będzie klasyfikowany jako instrument finansowy. Przy czym jednocześnie korzystanie z kryptowalut jako środka płatniczego nie doczekało się w Liechtensteinie dedykowanej regulacji.


Poza jasnymi ramami prawnymi, zaletą dla podmiotów opierających swoją działalność na zdecentralizowanych technologiach jest aktywne wsparcie zapewniane projektom przez FMA. Podmiot planujący rozpocząć swoją działalność może uprzednio skontaktować się z regulatorem i w rezultacie otrzymać informację zwrotną dotyczącą tego, które licencje i wymagania mają zastosowanie do danego projektu. FMA posiada specjalny FinTech Desk odpowiedzialny za regulację kryptowalut i blockchain, a także za regulację wszelkich przyszłych technologii finansowych. Otwarta i bezpośrednia postawa władz lokalnych jest szczególnie atrakcyjna dla start-upów i przyciągnęła do tego kraju wielu założycieli.


Uchwalenie TVTG umożliwia tokenizację wszystkich rodzajów aktywów i praw, bez konieczności obchodzenia prawa oraz obawy o ewentualne zdelegalizowanie podejmowanych działań. Ustawa w swoim założeniu poprawia zdolność kraju do legalnego hostowania tokenów cyfrowych. W rezultacie przedsiębiorcy blockchain i entuzjaści technologii cyfrowych chętnie zakładają swoje podmioty właśnie w Liechtensteinie.


Otoczenie prawne Liechtenstainu sprawia, że jest to szczególnie atrakcyjna jurysdykcja dla średnich i dużych projektów bazujących na technologii blockchain. Pewność prawa jest dla nich najważniejsza, a surowe zasady licencjonowania stanowią mniejszy problem dla dużych firm, w przeciwieństwie do startupów. Przy czym także startupy, w zależności od rodzaju działalności i planowanej ścieżki rozwoju, mogą uznać pewność prawną za ważny powód przemawiający za wyborem Liechtensteinu jako tzw. jurysdykcji bazowej.

Przypisy: 1. Ustawa o dostawcach usług tokenowych i godnych zaufania technologii (english: Token and Trustworthy Technology Service Providers Act) została uchwalona przez parlament Liechtenstein’u 3 października 2019 r., i weszła w życie 1 stycznia 2020 r.

2. Więcej informacji nt. podmiotów które zobowiazane są do uzyskania licencji a także wszelkich kwestii organizacyjnych związanych z rejestracją, można znaleźć na oficjalnej stronie FMA: https://www.fma-li.li/en/fintech-and-tvtg/tvtg.html (dostęp: 6 grudnia 2022 r.)

bottom of page