top of page

Dubaj - otoczenie regulacyjne dla kryptowalut

Autor: adw. Justyna Bartoszek

Dubaj, jeden z siedmiu emiratów tworzących Zjednoczone Emiraty Arabskie (“ZEA”), jest jedną z ciekawszych jurysdykcji dla projektów opartych na technologii blockchain i kryptowalutach. Jak podaje Chainanalysis, udział transakcji kryptowalutowych ZEA o wartości około 25 miliardów USD w światowym rynku to ok. 7%, natomiast pomiędzy lipcem 2020 r. a czerwcem 2021 r. rynek ten wzrósł o 500%.


Pierwsze próby regulacyjne w zakresie kryptowalut pojawiły się w Dubaju już w 2020 r. 11 marca 2022 r. weszła natomiast w życie nowa ustawa, tj. Dubai Virtual Assets Law, zwana ustawą nr 4 (“DVAL”). Jej celem jest uregulowanie globalnej branży aktywów wirtualnych w Dubaju. Regulacja ma w swoim założeniu równoważyć potrzebę rozwoju biznesu w stosunku do wirtualnych aktywów z potrzebą ich regulacji.


Ustawa ma szeroki zakres zastosowania, a zawarte w niej definicje są nieostre. To pozwala na dopasowanie przepisów ustawy do szybko rozwijającego się świata technologii blockchain i kryptografii. W myśl zapisów DVAL, aktywa wirtualne to cyfrowa reprezentacja wartości, która może być przedmiotem obrotu, transferu lub może być wykorzystana jako instrument wymiany czy płatności a także w celach inwestycyjnych. W swoim założeniu ustawa ma więc obejmować tokeny, kryptowaluty i wszelkie inne aktywa wirtualne określone przez Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (“VARA”).


DVAL nie tylko wprowadza przepisy związane z kryptowalutami, ale ustanawia również organ odpowiedzialnych za ten sektor - tj. właśnie VARA. VARA ma w swoim założeniu sprawować władzę nad wszelkimi kwestiami związanymi z aktywami cyfrowymi. Wchodzi w to zarówno NFT i tokenizacja, jak również ETH i Bitcoin. Celem nowych regulacji jest utworzenie dobrze przemyślanych ram prawnych, które będą solidną konstrukcją dla rynku finansowego kryptowalut.


VARA jest odpowiedzialna nie tylko za nadzór nad przestrzeganiem nowych przepisów, ale także za wydawanie licencji lokalnym i globalnym podmiotom finansowym. Świadczenie wszelkich usług związanych z obsługą, handlem oraz zarządzaniem platformami zasobów wirtualnych wymaga uprzedniej zgody VARA. Organ ten sprawuje nadzór nad wszystkimi ww. usługami i może zawiesić lub zakończyć obrót wirtualnym aktywem w Emiracie Dubaju. Poza zezwoleniem VARA, świadczenie takich usług wymaga również założenia działalności w Dubaju oraz posiadania odpowiedniej licencji wydanej przez komercyjny organ licencyjny.


Jakkolwiek więc branża aktywów wirtualnych wciąż znajduje się w początkowej fazie swojego rozwoju, Dubaj podjął realne kroki w celu ustanowienia praw i przepisów, które pozwolą branży na bezpieczny wzrost w ramach ustalonych ram regulacyjnych. Mając na uwadze preferencyjne przepisy podatkowe a także ogólne, pozytywne nastawienie do rozwoju oraz implementacji nowych technologii, jurysdykcja Dubaju jest chętnie wybierana przez podmioty opierające swoją działalność na kryptowalutach.


Przypisy:

1. Chainalysis, “The 2021 Geography of Cryptocurrency Report”, październik 2021 r., źródło: https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Geography-of-Cryptocurrency-2021.pdf (dostęp: 13 grudnia 2022 r.).

2. D. Murphy, E. Graham, “Crypto exchange Kraken is set to launch in UAE as regional competition, 26 kwietnia 2022, źródło: https://www.cnbc.com/2022/04/25/crypto-exchange-kraken-to-launch-in-uae-after-full-regulatory-approval.html (dostęp: 13 grudnia 2022 r.).

3. Regulacja ta została zatwierdzona przez szejka Mohammeda bin Rashida Al Maktouma 28 lutego 2022 r. Ustawa ta ma zastosowanie do wolnych stref i specjalnych stref rozwoju, nie ma natomiast zastosowania do Dubai International Financial Centre (“DIFC”), tj. specjalnej strefy ekonomicznej w Dubaju, utworzonej w 2004 roku jako centrum finansowe dla firm działających na rynkach Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji Południowej. DIFC podlega regulacjom Dubai Financial Services Authority, niezależnego organu regulacyjnego działającego wyłącznie w strefie, oraz własnego systemu sądowego, sądów DIFC, odrębnych od systemu prawnego Emiratu Dubaju i rządu federalnego ZEA.bottom of page